Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Ugyldighed på grund af indholdsmæssige mangler

- Side 216 -

...eksempler Hilde Hauge : Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner (2009) s 48 ff. Aftalelovens §§ 37 og 38 var tidlige eksempler herpå, 28 28. Vedrørende praksis inden aftalelovens vedtagelse henvises til Lynge Andersen : Aftalelovens § 36 (2018) s. 40 og 61 med yderligere henvisninger. mens § 36 i dag udgør lovens vigtigste regel om indholdscensur.

Læs på Jurabibliotek