Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Urimelige kreditomkostninger

- Side 453 -

...forhandling, ikke ændres eller tilsidesættes delvis, men skal tilsidesættes helt, jf. AFTL § 38 c, stk. 2, hvis det er i strid med hæderlig forretningsskik og bevirker en betydelig skævhed i parternes rettigheder og pligter til skade for forbrugeren. Forbrugeren kan kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis det er muligt.

Læs på Jurabibliotek