Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Lovharmonisering i dag

- Side 21 -

...generelt været vanskeligt at konstatere enighed om særlig meget på den almindelige formuerets område – hverken nationalt, nordisk eller globalt. Et fortjenstfuldt forsøg på at skabe en fællesnordisk købelov i lyset af CISG i 1980’erne kuldsejlede, fordi Danmark ikke være med. Dermed mistede købelovgivningen sit fællesnordiske præg for hele Norden.

Læs på Jurabibliotek