Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

»Afskedigelser«

- Side 48 -

...ingen forskel, at det senere viser sig, at bortvisningen var uberettiget, således at medarbejderen har ret til løn i opsigelsesperioden (med sædvanlig modregningsadgang, jf. dog funktionærlovens § 3). I denne situation kan arbejdsgiveren som udgangspunkt heller ikke påberåbe sig en i kontrakten aftalt konkurrenceklausul, jf. aftalelovens § 38, stk. 2.

Læs på JurabibliotekMedarbejderens sygdom

- Side 60 -

...således ikke medregnes, men hvis der tages beslutning om et større antal opsigelser samlet, og den medarbejder, der har været langtidssyg, blot vælges som en blandt andre, bør vedkommende medregnes, idet det kan være vanskeligt at konstatere, om vedkommende ellers ville være blevet opsagt. 72 72. Se også Ole Hasselbalch, »Ansættelsesretten«, side 1077.

Læs på Jurabibliotek