Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Til stk. 1. Fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt, når købsaftale indgås på anden måde end ved købers accept af et salgstilbud

- Side 266 -

...er derimod som udgangspunkt først bindende for afgiveren (i dette tilfælde sælgeren), når den er kommet til modtagerens kundskab, idet den da ikke længere kan tilbagekaldes, jf. aftalelovens § 7. De nævnte regler i aftaleloven gælder, hvis ikke andet følger af tilbuddet eller accepten eller af handelsbrug eller anden sædvane, jf. aftalelovens § 1.

Læs på Jurabibliotek