Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Konkurrenceforbud

- Side 156 -

...2016), og aftalelovens § 36, men også konkurrenceretligt, særligt i relation til konkurrencelovens § 6 om konkurrencebegrænsende aftaler mv. og §§ 10 a og 11 om dominerende virksomheders samhandelsbetingelser, hhv. misbrug af dominerende stilling, jf. de indledende bemærkninger til dette afsnit. Se herom Jens Paulsen i R&R 2016 nr. 9 s. 15 ff.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 157 -

...direktører, da ubundet af ansættelsesklausullovens strenge krav til konkurrenceklausuler, men dog bundet af aftalelovens § 36 og ansættelsesklausullovens § 11 (den tidligere § 38 i aftaleloven). Er de ikke-direktører, da bundet af ansættelsesklausullovens strenge krav, dog at T måske vil vælge at opsige konkurrenceklausulen under iagttagelse af lovens §§ 10-

Læs på Jurabibliotek



Afviklingen ved kontraktforholdets ophør

- Side 275 -

...trods lovens betegnelse også for andre end lønmodtagere, fx selvstændige erhvervsdrivende og administrerende direktører. Ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 2, skal ifølge lovbemærkningerne fortolkes svarende til aftalelovens § 38, idet der ikke er tiltænkt nogen ændring af retstilstanden. Se Jens Paulsen i R&R 2016 nr. 9 s. 15 ff.

Læs på Jurabibliotek



Fortsat bestående forpligtelser

- Side 276 -

...omfang de går videre end til at sikre medkontrahenten mulighed for at befæste sin position rimeligt på markedet, jf. som nævnt ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 2 (for aftaler indgået fra 2016 og frem), hhv. aftalelovens § 38, stk. 1 (for aftaler indgået før 2016) og konkurrencelovens § 6. Se Jens Paulsen i R&R 2016 nr. 9 s. 15 ff.

Læs på Jurabibliotek