Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Definition af konkurrenceklausul – akl. § 1, stk. 2, nr. 5

- Side 50 -

...akl. § 11, stk. 2, der sprogligt har en anden formulering end aftl. § 38, stk. 1, men som indholdsmæssigt er identisk, jf. beskæftigelsesministerens bemærkninger til lovforslaget til akl. § 11, stk. 2, hvor det, s. 22, 2. sp., anføres: Formålet med § 11, stk. 1, er at videreføre retstilstanden fra den gældende bestemmelse i aftalelovens § 38, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek