Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Aftalelovens §§ 36 og 38

- Side 369 -

Aftalelovens § 36 gælder også fremover sammen med AKL ligesom den tidligere gjaldt sammen med reglerne i FUL §§ 18 og 18 a og aftalelovens § 38.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Aftalelovens § 38, der er ophævet pr. 1. januar 2016 ved AKL’s ikrafttræden, fastslog, at en aftale, hvorved nogen af konkurrencehensyn har forpligtet sig til ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, ikke er bindende for ham, for så vidt den:

Læs på Jurabibliotek

(...)

...arbejdere. Der lagdes også vægt på den ansattes alder, uddannelse, formueforhold og størrelsen af det vederlag, han evt. havde modtaget for at gå med på konkurrenceklausulen. Evt. kunne en konkurrenceklausul tilsidesættes delvis ved, at den tidligere ansatte ansås for afskåret fra visse aktiviteter, men ikke alle dem, der var omfattet af klausulen.

Læs på Jurabibliotek