Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Konkurrence- og kundeklausuler

- Side 245 -

...at gøre gældende (fuldt ud), fx fordi klausulerne er blevet for vidtgående. Sidstnævnte bestemmelse gør klausulen uvirksom, hvis den ansatte bliver opsagt uden at have givet rimelig anledning dertil, eller hvis han selv fratræder, fordi arbejdsgiverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet den ansatte rimelig grund til at fratræde.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...aftalt konkurrenceklausul efter sin ordlyd og på grund af overdragelsen får et betydeligt udvidet virkningsområde, må det antages, at der derved foreligger en så væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, at lønmodtageren berettiget vil kunne betragte sig som opsagt med den virkning, at konkurrenceklausulen bortfalder efter aftalelovens § 38, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Hæveadgangen forekommer ikke rigtig og må dog i hvert fald forudsætte, at erhververen efter at lønmodtageren har rejst spørgsmålet, fastholder det udvidede virkningsområde. Rigtigere synes det at være, at funktionæren blot kan hævde, at konkurrenceklausulen er uvirksom eller ugyldig efter aftalelovens § 38, stk. 2, evt. stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 247 -

I den første situation, hvor konkurrenceklausulen er påtaget, efter at den oprindelige ejer er blevet funktionær, kan klausulen vurderes efter aftalelovens § 38, stk. 2, og funktionærloven, mens klausulen i den anden situation alene kan vurderes efter aftalelovens §§ 36 og 38, stk. 2, idet den relateret sig til virksomhedsoverdragelsen.

Læs på Jurabibliotek