Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Generelt om ansættelsesklausuler

- Side 496 -

Loven gælder kun for ansættelsesklausuler, der er indgået efter 1. januar 2016, jf. § 12, stk. 2. De tidligere regler i aftalelovens § 38, funktionærlovens §§ 18 og 18 a og jobklausulloven gælder således fortsat for klausuler indgået før lovens ikrafttræden, dog med en modifikation for jobklausulloven, jf. § 12, stk. 3 og 5.

Læs på JurabibliotekOpsigelse og misligholdelse

- Side 503 -

...viderefører den tidligere regel i aftalelovens § 38 som indskrænker en arbejdsgivers adgang til at påberåbe sig en konkurrenceklausul i bestemte situationer. Den nye regel i lovens § 11 gælder kun for konkurrenceklausuler og konkurrenceklausuldelen af en kombineret klausul, men ikke for kundeklausuler og kundeklausuldelen af en kombineret klausul.

Læs på Jurabibliotek