Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Generelt om ansættelsesklausuler

- Side 338 -

Loven gælder for alle lønmodtagergrupper, men kun for ansættelsesklausuler indgået efter 1. februar 2016, jf. § 12, stk. 2. De tidligere regler i aftalelovens § 38, funktionærlovens §§ 18 og 18 a og jobklausulloven gælder således fortsat for klausuler indgået før lovens ikrafttræden, dog med en modifikation for jobklausulloven, jf. § 12, stk. 3.

Læs på JurabibliotekSærligt om konkurrence- og kundeklausuler

- Side 340 -

Lovens § 11 viderefører tillige den tidligere regel i aftalelovens § 38 som indskrænker arbejdsgiverens adgang til at påberåbe sig en konkurrenceklausul

Læs på Jurabibliotek