Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

KUNDE- OG KONKURRENCEKLAUSULER

- Side 431 -

Før lov om ansættelsesklausulers ikrafttræden var der i udgangspunktet aftalefrihed, når en virksomhed ønskede at beskytte sig mod en tidligere medarbejderes konkurrence så længe, at virksomheden overholdt aftalelovens §§ 36 og 38 om urimelighed og de konkurrencebegrænsende tiltag ikke stred mod lov og ærbarhed, jf. Danske Lovs 5-1-2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 432 -

...konkurrenceklausuler og § 18 a om kundeklausuler. Ikke funktionærer er ulovreguleret og kan alene påberåbe sig individuelle og kollektive bestemmelser samt aftalelovens §§ 26 og 38.3 Klausuler indgået før 15. juni 1999 er helt ulovreguleret. Medarbejderen kan alene påberåbe sig individuelle og kollektive bestemmelser, samt aftalelovens §§ 26 og 38.

Læs på Jurabibliotek