Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Begrænsning af klausuler vedrørende ansættelsesforholdets ophør

- Side 519 -

...at træde i kontakt med arbejdsgiverens hvervgiver: En begrænset klausul af denne art faldt ikke ind under de daværende regler om konkurrenceklausuler i funktionærlovens § 18 og aftalelovens § 38. Formuleres en kundeklausul – jf. herom nedenfor – omvendt tilstrækkeligt bredt, må den til gengæld bedømmes efter bestemmelserne om konkurrenceklausuler.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 524 -

...klarhed med hensyn til konkurrenceklausulens fortsatte beståen. Fra retspraksis efter den tidligere tilsvarende regel i aftalelovens § 38 kan f.eks. nævnes SH 1/10 1997 (H 0015-95), hvor en konkurrenceklausul ansås bortfaldet efter misligholdelse fra den klausulberettigede. Vanskeligere er det, når skylden for ophøret ikke uden videre lader sig placere.

Læs på Jurabibliotek