Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Køb og salg af virksomheder (6. udg.)
Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Jens Munk Plum, Kim Trenskow, Marianne Granhøj, Johannus Egholm Hansen, Michael Nørremark, Bent Kemplar, Teis Gullitz-Wormslev, Jakob Bernhoft og Lars Rosenberg Overby
Udgivelsesdato: 09. sep 2019
DJØF Forlag

Ansættelsesklausuler

- Side 383 -

...medarbejdere, som er omfattet af ansættelsesklausulloven, ligesom bestemmelsen finder anvendelse på konkurrence- og kundeklausuler indgået med ikke-lønmodtagere, der ikke er omfattet af denne lov, såsom egentlige direktører. Sådanne klausuler kan derfor helt eller delvist tilsidesættes efter aftalelovens § 36, hvis den pågældende klausul anses for urimelig.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...før 15. juni 1999 er fortsat gældende og vil ikke være omfattet af de nu ophævede regler i funktionærloven og/eller de nugældende regler i ansættelsesklausulloven. Det vil derfor i visse tilfælde også være relevant ved virksomhedsoverdragelser at opretholde kendskabet til de regler, som var gældende for konkurrenceklausuler aftalt før 15. juni 1999.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1 og 2, jf. lovens § 11, stk. 3. 259 259. Ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1 og 2, er i vidt omfang en videreførelse af retstilstanden efter den nu ophævede aftalelovens § 38. Bortset fra disse særlige bestemmelser i ansættelsesklausulloven er egentlige direktører således ikke omfattet af loven, ligesom egentlige direktører i for-

Læs på JurabibliotekKonkurrenceklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere

- Side 384 -

...klausuler også opfylde nedenstående betingelser. Erfaringsmæssigt er reglerne om konkurrenceklausuler (samt kunde- og kombinerede klausuler) i ansættelsesklausulloven (og tidligere i funktionærlovens §§ 18 og 18a, samt aftalelovens § 38) strenge i forhold til andre landes regler, og disse regler bør derfor forklares grundigt for en udenlandsk køber.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 386 -

...vurdering af, om konkurrenceklausulen urimeligt indskrænker medarbejderens adgang til erhverv, og der skal ved denne vurdering også tages hensyn til de forhold, der gør, at arbejdsgiveren ønsker, at konkurrenceklausulen opretholdes. 264 264. Ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på konkurrencedelen af en kombineret klausul.

Læs på Jurabibliotek


Konkurrenceklausuler indgået før den 1. januar 2016

Konkurrenceklausuler, der er indgået mellem en arbejdsgiver og en funktionær mellem den 15. juni 1999 og den 31. december 2015, er fortsat omfattet af funktionærlovens § 18, samt aftalelovens §§ 36 og 38.

Læs på JurabibliotekKundeklausuler indgået før den 1. januar 2016

- Side 388 -

Kundeklausuler, der er aftalt mellem en arbejdsgiver og en funktionær i perioden mellem den 15. juni 1999 og den 31. december 2015, er fortsat omfattet af funktionærlovens § 18 a, samt aftalelovens § 36, mens aftalelovens § 38, ikke finder anvendelse, medmindre dette er særligt aftalt.

Læs på Jurabibliotek