Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Baggrunden for reglerne i jobklausulloven

- Side 33 -

– at beskrive ministeriernes viden om jobklausuler og brugen af disse på det danske arbejdsmarked, herunder at inddrage de konkrete sager, de havde eller fik kendskab til,– at beskrive forholdet til eksisterende lovgivning, herunder funktionærlovens § 18 og § 18a og aftalelovens § 38 og– at komme med forslag til, hvordan området kunne reguleres.

Læs på Jurabibliotek