Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Konkurrenceklausuler, Hagl. § 30

- Side 209 -

Stk. 3. En konkurrenceklausul kan tilsidesættes efter aftalelovens § 38, stk. 1.’

Læs på Jurabibliotek

(...)

...efter bestemmelsen i aftalelovens § 38, alene fordi den havde en længere varighed end 2 år. 388 388. Jf. Bet. 1151/1988 s. 137. Under alle omstændigheder ville en tilsidesættelse af kravet om skriftlighed dog ikke gøre en konkurrenceklausul ugyldig i medfør af aftalelovens § 38. Ifølge art. 20, stk. 4, berører direktivet ikke nationale retsregler,

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 210 -

...§ 30, herunder den i § 30, stk. 2, angivne 2-årsfrist, vil klausulen efter omstændighederne kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 38, stk. 1, jf. Hagl. § 30, stk. 3, såfremt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne mod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker handelsagentens adgang til erhverv.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det har særlig været drøftet, om en aftalt konkurrenceklausul helt eller delvis kan tilsidesættes efter aftalelovens § 38, stk. 1, såfremt agenturaftalen ophø-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 211 -

...1151/1988 s. 140 om utrykt Vestre landsretsdom af 4. december 1984 (3. afd. B 2305/83), der i et tilfælde, hvor en handelsagent blev opsagt uden rimelig grund i agentens forhold, antog, at der ved afgørelsen af, om en konkurrenceklausul kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 38, stk. 1, burde tillægges princippet i § 38, stk. 2, betydelig vægt.

Læs på Jurabibliotek