Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Hvad dækker »aftale om løn- og arbejdsforhold« – aftalte særvilkår?

- Side 234 -

...kundeklausuler, s. 274. I øvrigt må det tillige antages, at klausulen efter omstændighederne helt bortfalder, hvis det ikke er muligt at underkaste denne en indskrænkende fortolkning, se Erik Werlauff, Udlicitering og Medarbejdere, s. 244. Endelig er det klart, at lønmodtageren over for overdrageren frigøres definitivt ved virksomhedsoverdragelsen.

Læs på Jurabibliotek