Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

- Side 53 -

De tidligere regler for konkurrence- og kundeklausuler følger af funktionærlovens § 18 og 18 a. Reglerne suppleres af aftalelovens § 38 stk. 2:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 54 -

...stk. 2, da afskedigelsen ikke var rimeligt begrundet i hverken virksomhedens eller medarbejderens forhold. Hvis der er tale om en usaglig afskedigelse i funktionærlovens § 2 b’s forstand, vil urimelighedskriteriet i aftalelovens § 38. stk. 2, oftest være opfyldt, selv om de to bestemmelser ikke nødvendigvis opererer med samme urimelighedskriterium.

Læs på JurabibliotekSø- og Handelsrettens dom af 17. juli 2008.

- Side 57 -

...pligter, som gjaldt under selve ansættelsesforholdet, til også at gælde efter ansættelsesforholdets ophør og var i overensstemmelse med aftalelovens § 38, stk. 2, begrænset til at gælde i tilfælde, hvor medarbejderen selv opsagde sin stilling, eller hvor han var opsagt under omstændigheder, hvor han selv havde givet rimelig grund til afskedigelsen.

Læs på Jurabibliotek