Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Konkurrence- og kundeklausuler

- Side 330 -

suler. Ansættelsesklausulloven gælder for alle lønmodtagere, og med lovens ikrafttrædelse er tidligere lovgivning på området ophævet, herunder funktionærlovens §§ 18 og 18 a og aftalelovens § 38.

Læs på Jurabibliotek