Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Ugyldige konkurrenceklausuler

- Side 195 -

...indgået efter den 1. januar 2016, jf. lovens § 12, stk. 5. For konkurrenceklausuler indgået før denne dato, gælder de hidtidige regler. Dette indebærer, at en konkurrenceklausul, der er indeholdt i en ejeraftale indgået før den 1. januar 2016, alene kan blive ugyldig, såfremt betingelserne i aftalelovens § 38, subsidiært aftalelovens § 36, er opfyldt.

Læs på Jurabibliotek