Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Hele retssystemet på én bogside

- Side 30 -

...ligeledes bestå en offentligretlig prøve (dvs. ikke være forbudt og dermed ugyldig efter konkurrencelovens § 6, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler).– I den offentlige ret har man meget ofte brug for privatretten, eftersom offentlige myndigheder jo også indgår kontrakter, fx om byggeri, levering af inventar, ansættelse af medarbejdere etc.

Læs på Jurabibliotek