Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 14. november 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2016

I henhold til § 4 i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986, og efter forhandling med Indenrigsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bedømmelseskommissioner
§ 1

(Ophævet)

§ 2

(Ophævet)

§ 3

(Ophævet)

§ 4

(Ophævet)

§ 5

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)

Kapitel 2 Antagelseskommissioner
§ 7

Forsvarskommandoen nedsætter antagelseskommissioner til bedømmelse af egnetheden hos personel, der ønsker at gøre frivillig tjeneste i forsvaret.

Stk. 2 Ved antagelse af personel til frivillig tjeneste eller ved overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i umiddelbar fortsættelse af den frivillige tjeneste kan bedømmelse ved en antagelseskommission erstatte sessionsbedømmelse.

Stk. 3 Personel kan efter Forsvarskommandoens bestemmelse antages til frivillig tjeneste uden fremstilling for en antagelseskommission.

§ 8

Som medlemmer af en antagelseskommission udpeger Forsvarskommandoen en officer som formand og en militær overlæge. Herudover kan Forsvarskommandoen udpege yderligere en officer samt en psykolog som medlem af kommissionen.

§ 9

Antagelseskommissionen bedømmer personel på grundlag af de bedømmelsesregler, der gælder for sessionens bedømmelse af værnepligtige.

Stk. 2 Forsvarskommandoen kan dog fastsætte yderligere krav m.v. som grundlag for ansættelse.

§ 10

Forsvarskommandoen fastsætter de nærmere regler for antagelseskommissionernes virksomhed.

Kapitel 3 Overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste
§ 11

Personel, der inden mødet til frivillig tjeneste har modtaget indkaldelsesordre eller meddelelse om, at indkaldelse til værnepligtstjeneste vil finde sted, kan overføres til værnepligtstjeneste i umiddelbar fortsættelse af den frivillige tjeneste.

Stk. 2 Personel, der ikke har modtaget indkaldelsesordre eller meddelelse om, at indkaldelse til værnepligtstjeneste vil finde sted, kan kun efter ansøgning overføres til værnepligtstjeneste i umiddelbar fortsættelse af den frivillige tjeneste.

§ 12

Forsvarskommandoen fastsætter i øvrigt de nærmere regler om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1988.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 36 af 5. februar 1982 om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret.