Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 14. november 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2016

Kapitel 2 Antagelseskommissioner
§ 7

Forsvarskommandoen nedsætter antagelseskommissioner til bedømmelse af egnetheden hos personel, der ønsker at gøre frivillig tjeneste i forsvaret.

Stk. 2 Ved antagelse af personel til frivillig tjeneste eller ved overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i umiddelbar fortsættelse af den frivillige tjeneste kan bedømmelse ved en antagelseskommission erstatte sessionsbedømmelse.

Stk. 3 Personel kan efter Forsvarskommandoens bestemmelse antages til frivillig tjeneste uden fremstilling for en antagelseskommission.

§ 8

Som medlemmer af en antagelseskommission udpeger Forsvarskommandoen en officer som formand og en militær overlæge. Herudover kan Forsvarskommandoen udpege yderligere en officer samt en psykolog som medlem af kommissionen.

§ 9

Antagelseskommissionen bedømmer personel på grundlag af de bedømmelsesregler, der gælder for sessionens bedømmelse af værnepligtige.

Stk. 2 Forsvarskommandoen kan dog fastsætte yderligere krav m.v. som grundlag for ansættelse.

§ 10

Forsvarskommandoen fastsætter de nærmere regler for antagelseskommissionernes virksomhed.