Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 14. november 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2016

§ 9

Antagelseskommissionen bedømmer personel på grundlag af de bedømmelsesregler, der gælder for sessionens bedømmelse af værnepligtige.

Stk. 2 Forsvarskommandoen kan dog fastsætte yderligere krav m.v. som grundlag for ansættelse.