14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten

Lov nr. 27 af 18. januar 1991

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Forsvarsministeren bemyndiges til som led i humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten at udsende et dansk militært læge- og sanitetshold på 30-40 personer til området til støtte for britiske felthospitaler.

§2 Forsvarsministeren bemyndiges til at bemande det amerikanske militære beredskabshospital i Holstebro med dansk personel med henblik på drift af hospitalet med indtil 500 senge til brug for behandling af sårede fra den væbnede konflikt i Mellemøsten.

§3 Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med foranstaltningerne i § 2 at indkalde det nødvendige personel, såfremt behovet for personel med de fornødne kvalifikationer ikke kan opfyldes ved midlertidige frivillige ansættelser.

§4 Sårede, der skal behandles på det hospital, der er nævnt i § 2, kan uden særlig tilladelse indrejse og opholde sig her i landet, så længe behandlingsmæssige forhold gør det påkrævet. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§5 Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde de nødvendige udgifter, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1991.

§6 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 2 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside