Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 14. november 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2016

Kapitel 1 Bedømmelseskommissioner
§ 1

(Ophævet)

§ 2

(Ophævet)

§ 3

(Ophævet)

§ 4

(Ophævet)

§ 5

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)