Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 14. november 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2016

§ 11

Personel, der inden mødet til frivillig tjeneste har modtaget indkaldelsesordre eller meddelelse om, at indkaldelse til værnepligtstjeneste vil finde sted, kan overføres til værnepligtstjeneste i umiddelbar fortsættelse af den frivillige tjeneste.

Stk. 2 Personel, der ikke har modtaget indkaldelsesordre eller meddelelse om, at indkaldelse til værnepligtstjeneste vil finde sted, kan kun efter ansøgning overføres til værnepligtstjeneste i umiddelbar fortsættelse af den frivillige tjeneste.