Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 14. november 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2016

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1988.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 36 af 5. februar 1982 om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret.