Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Big Data og algoritmer

- Side 671 -

...rettigheder og frihedsrettigheder. Dette afklarer dog ikke det ansvar, som sundhedsvæsenet og sundhedspersonerne har for at sikre patienten en behandling, der lever op til den almindelige kvalitetsstandard, jf. autorisationslovens § 17, og til at sikre at der gives et samtykke til sundhedsfaglig behandling, som lever op til sundhedslovens §§ 15-16.

Læs på JurabibliotekFosterdiagnostik

- Side 684 -

...med fosterdiagnostik må det således overvejes, hvilke farer diagnostikken kan indebære for kvinden og fosteret. Hvis der kan være risiko for f.eks. abort i forbindelse med indgrebet, bør man ikke foretage fosterdiagnostik, medmindre der er specielle grunde til det. De undersøgelser, man tilbyder, skal endvidere være så lidt indgribende som muligt.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 686 -

...§ 16. For alle typer undersøgelser gælder, at der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne. Dette skal den gravide informeres om, både på forhånd og efterfølgende, når resultatet foreligger. Der er risiko både for falske positive og falske negative resultater – det vil sige forkerte resultater. Desuden kan det i nogle situationer være svært at

Læs på Jurabibliotek