Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Transplantation fra levende donorer

- Side 572 -

...dette kapitels regler er erstattet af kapitel 12 om transplantation fra levende og afdøde personer. Det er indlysende, at et barn under 15 år ved donation skal informeres i samme omfang som nævnt i § 20, og i mangel af andet retligt ophæng må der peges på autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og artikel 12 i FN’s Børnekonvention.

Læs på Jurabibliotek