Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Erfaren specialist

- Side 75 -

...eller endog straffelovsovertrædelser. 87 87. Jf. Betænkning nr. 1196/1990 om Retslægerådet og »Retslægerådet 1909-2009«, side 104f. Autorisationslovens § 17 indebærer, at sundhedspersoner skal handle i overensstemmelse med den til enhver tid værende almindelige anerkendte faglige standard på området, jf. Folketingstidende 2005-06, Tillæg A, s. 3229.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 79 -

...spørgsmål af væsentlig betydning for retsforholdet. I øvrigt er specialiststandarden ikke det eneste, som Rådet ikke vil udtale sig om. Rådet udtaler sig heller ikke om hypotetiske spørgsmål, hvilket er så uheldigt, som det kan være, eftersom det er en central opgave i enhver erstatningssag at sammenholde et faktisk forløb med et hypotetisk forløb.

Læs på Jurabibliotek