Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Planlægnings-, styrings- og kontrolmuligheder

- Side 70 -

...til at foretage kodning af henvendelser til almen praksis og til at anvende datafangst. Det er forudsat, at de alment praktiserende læger i første omgang skal foretage kodning af henvendelser vedrørende diagnoserne KOL, astma, kroniske muskel- og skeletlidelser, knogleskørhed, hjertekarsygdomme, cancer, diabetes og ikke-psykotiske psykiske lidelser.

Læs på Jurabibliotek