Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Rettighedsbegrebet

- Side 28 -

...er tale om en retsstandard, jf. til eksempel U 1995.28 H, hvor en kiropraktor blev pålagt et erstatningsansvar for behandling, der medførte 100 % invaliditet. Autorisationslovens § 17 beskytter med andre ord patientens interesser. 23 23. Jf. Jens Garde m.fl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave, s. 581 ff. om reglernes beskyttelsesformål.

Læs på JurabibliotekKvalificerede (bestemte) og simple (ubestemte) retskrav

- Side 30 -

...almindeligt ubestemt fastsat i loven, jf. nedenfor 4.2.1, 4.3.1 og 4.4.1. 28 28. Jf. Helle Bødker Madsen, Retliggørelse af sygehusydelsen, U 1985 B. 248 ff. (s. 253), samme, Sundhedsret, 2007, s. 75 ff. Den faglige regel, jf. autorisationslovens § 17, som er en retlig standard, kan nævnes som et eksempel. Den behandles nærmere nedenfor 11.3.3 og 13.4.

Læs på JurabibliotekProcessuelle og materielle rettigheder

- Side 32 -

...autorisationslovens § 17, der bestemmer, at patienter i behandlingssituationen har krav på en behandling, som ikke ligger under den til enhver tid almindeligt anerkendte faglige standard på området, og sundhedslovens § 92, der fastsætter, at en kvinde uden tilladelse kan få sit svangerskab afbrudt inden udgangen af 12. svangerskabsuge. For så vidt angår den almin-

Læs på Jurabibliotek