Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder (institutionstilsyn)

- Side 182 -

...efter autorisationslovens § 17 (omhu og samvittighedsfuldhed). Det fremgår også af sundhedslovens § 3 a, at regioner, kommuner og private virksomheder er ansvarlige for, at organisere deres behandlingssteder på en sådan måde, at sundhedspersoner har mulighed for at udføre deres arbejdet fagligt forsvarligt og under iagttagelse af lovfastsatte pligter.

Læs på JurabibliotekStyrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner (individtilsynet)

- Side 184 -

...Patientsikkerhed også tilsyn med personer, der ikke er sundhedspersoner, hvis de udfører sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. Med begrebet sundhedsvæsenet sigtes til behandlingssteder, der kan henregnes til det offentlige, og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, der helt eller delvist finansieres af det offent-

Læs på JurabibliotekNationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, pakkeforløb og referenceprogrammer samt kvalitetsdatabaser

- Side 191 -

...sundhedspersoner, men da de normalt vil være udtryk for den forventede faglige standard, jf. autorisationslovens § 17, kan de være forpligtende for sundhedspersonerne. Sundhedsstyrelsen er i øvrigt begyndt at udforme nationale kliniske anbefalinger, som vedrører mere afgrænsede dele af et behandlingsforløb og derfor også indeholder færre anbefalinger.

Læs på Jurabibliotek