Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Administrativt fastsatte regler

- Side 40 -

...vejledende karakter, men samtidig må styrelsernes rolle og kompetence på sundhedsområdet tages i betragtning. Sundhedsstyrelsen er i sundhedsloven tillagt en vis vejledningskompetence. Det fremgår af sundhedslovens § 214, at Sundhedsstyrelsen vejleder om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver efter loven. En tilsvarende forpligtelse for Styrelsen for Pati-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 41 -

...Ældreudvalget 2016-17, SUU alm. del endeligt svar på spørgsmål 699. De faglige vejledninger indgår i vurderingsgrundlaget for klagesager behandlet af Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. De mere juridiske vejledninger er oftest i meget vid udstrækning en gengivelse af bemærkninger til lovforslag og som følge heraf forpligtende.

Læs på JurabibliotekFaglige retningslinjer

- Side 45 -

...sådanne retningslinjer kan have en betydning ved vurderinger, hvor der indgår faglige standarder, f.eks. ved vurdering af, om sundhedspersonen har udvist »omhu og samvittighedsfuldhed«, 58 58. Autorisationslovens § 17. eller ved anvendelse af »specialistreglen«. 59 59. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 1.

Læs på Jurabibliotek