Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Livstestamenter

- Side 39 -

...i Ugeskrift for Læger i 2007 58 58. Nicola Hvidt Balling et al: Ordinationen «Ingen genoplivning ved hjertestop« i Ugeskrift for Læger 2007; 169(13): 1205-8. har livstestamenter således også en meget lille betydning i behandlingsforløbet. Ved behandling af inkompetente patienter blev Livstestamenteregisteret »altid« kontaktet på 2 ud af 138 medi-

Læs på JurabibliotekDødshjælp

- Side 43 -

Den behandlende læge skal, jf. autorisationslovens § 17, udvise omhu og samvittighedsfuldhed i behandlingen. Denne retlige standard afhænger af

Læs på Jurabibliotek