Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Sundhedslovens almindelige regler

- Side 59 -

...behandling, hvis blot én af de nærmeste pårørende har udtalt sig mod behandlingen. 62 62. Jf. Helle Bødker Madsen, Sundhedsret, 5. udg., 2021, s. 230-231. Hvis den varigt inhabiles »børn« er de nærmeste pårørende, foreligger der således ikke et gyldigt stedfortrædende samtykke, hvis et af børnene modsætter sig, at behandling iværksættes eller fortsættes.

Læs på Jurabibliotek