Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Indledning

- Side 410 -

...sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det vil f.eks. være i strid med autorisationslovens § 17 at ordinere potent (kraftigt virkende) medicin til en patient, der ikke har medicinsk behov for det – og det vil klart være i strid med straffelovens bestemmelser om legemsbeskadigelse, hvis en læge efter patientens ønske fjerner en helt rask arm.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...medicinsk begrundet, men vil som udgangspunkt alligevel være i overensstemmelse med kravet om omhu og samvittighedsfuldhed – dog inden for visse grænser. Hvis kirurgen efter patientens ønske f.eks. indlægger et ekstremt stort brystimplantat eller fedtsuger en ekstremt stor mængde, kan det være i strid med autorisationslovens § 17. 4 4. Se PKN 0338720.

Læs på JurabibliotekHvem bestemmer behandlingen?

- Side 419 -

...den behandling, som sundhedspersonen anser for den bedste. I så fald skal sundhedspersonen tilbyde en anden behandling, men naturligvis kun en behandling, der kan anses som forsvarlig. Med andre ord skal sundhedspersonen kun tilbyde behandlinger, hvor det kan anses for overensstemmende med omhu og samvittighedsfuldhed, jf. autorisationslovens § 17.

Læs på JurabibliotekPraksissektorens ydelser

- Side 424 -

Lægen har metodefrihed, dvs. at lægen inden for rammerne af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed selv vælger, hvilke behandlingsmetoder han eller hun vil anvende. Behandling med f.eks. akupunkturbehandling er omfattet. 40 40.https://www.laeger.dk/akupunktur.

Læs på Jurabibliotek


Lægeligt fastsatte kriterier

...patientens ønsker til behandling i sine overvejelser, men det er sundhedspersonens ansvar, at den tilbudte behandling ligger inden for rammerne af autorisationslovens § 17 (omhu og samvittighedsfuldhed). Med baggrund i sin uddannelse vil sundhedspersonen vurdere, om patientens tilstand indicerer anvendelse af en bestemt behandling (behandlingsindikation).

Læs på JurabibliotekPatientens krav på kvalitet i behandlingen

- Side 434 -

...kravet om almindelig anerkendt faglig standard. Det kan således fastslås, at patienter har krav på at modtage behandling, der lever op til en minimumsstandard. Spørgsmålet er, om patienter også har et retskrav på at modtage behandling, der ligger over denne minimumsstandard, eventuelt ligefrem et krav på den bedst mulige behandling (optimal behandling).

Læs på JurabibliotekGenerelt krav til behandlingstidspunkt

- Side 439 -

...sundhedspersonen tilbyde patienten behandling snarest muligt. I modsat fald kan autorisationslovens § 17 – og i grove tilfælde § 75 – være overtrådt. Det samme gælder behandling af sygdomme, hvor den almindeligt anerkendte faglige standard tilsiger, at patienten tilbydes behandling inden for en bestemt tid. Dette illustreres af afgørelsen nedenfor.

Læs på Jurabibliotek