Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Definition af tvang

- Side 261 -

holde autorisationslovens § 17 og kravet om at handle med omhu og samvittighedsfuldhed, når de opfordrer patienter til at medvirke frivilligt.

Læs på JurabibliotekKlage og erstatning

- Side 269 -

...omfattet af kravet om omhu og samvittighedsfuldhed i autorisationslovens § 17, og da sundhedspersoner efter kapitel 6 a ikke er forpligtet til at benytte indgrebsmulighederne, kan der ikke klages over, at sundhedspersonen har undladt at benytte mulighederne for indgreb. Derimod vil der kunne klages over indgreb, der foretages i strid med bestemmelserne.

Læs på Jurabibliotek