Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Retlige grænser for skønnet

- Side 182 -

...retten og pligten til at sige fra over for ordrer om at udføre behandling mv., der er klart uforsvarlig, se Helle Bødker Madsen: Sundhedsret, 3. udg., 2014, s. 121 ff. På det sociale område kan der efter en ændring af serviceloven i 2012 ifølge lovens ordlyd inddrages (faglige og) økonomiske hensyn i vurderingen af, hvad der skal tilbydes den enkelte

Læs på Jurabibliotek