Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Indledning

- Side 113 -

...Lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). Flere autoriserede sundhedsprofessioner udfører endvidere behandlinger, der skønnes så farlige, at den enkelte profession har monopol på at udføre behandlingen. F.eks. har læger som den eneste sundhedsprofession ret til at foretage

Læs på Jurabibliotek