Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Anden faglighed i retsdogmatisk arbejde

- Side 54 -

...sundhedsperson konkret har udvist »omhu og samvittighedsfuldhed« i sit arbejde? I henhold til bemærkningerne til bestemmelsen dækker formuleringen over, at »sundhedspersonen skal handle i overensstemmelse med den til enhver tid værende almindelige anerkendte faglige standard på området«. 23 23. Lovforslag nr. 111/2005/1, bemærkningerne til § 17. Bemærknin-

Læs på Jurabibliotek