Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Videregivelse og indhentning af oplysninger i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb

- Side 379 -

...direkte af sundhedspersonen, f.eks. i forbindelse med den almindelige information af patienten, men kan også fremgå i en mere generel form, f.eks. af en brochure eller anden skriftlig vejledning til patienter. 29 29. Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., punkt 3.5 og 4.2.

Læs på Jurabibliotek