Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Hvad omfatter aktindsigten?

- Side 358 -

...af 26. januar 2022 om aktindsigt i patientjournaler m.v. og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende En sådan vejledningspligt kan også siges at følge af autorisationslovens § 17, og i den offentlige del af sundhedsvæsenet vil der endvidere kunne henvises til den vejledningspligt, der følger af forvaltningslovens § 7.

Læs på Jurabibliotek