Bøger, som nævner Autorisationsloven § 17

Klagevejledning af egen drift

- Side 486 -

...informere om indtrådte komplikationer og bivirkninger, i al fald hvis de har betydning for den fortsatte behandling, jf. autorisationslovens § 17. Der er imidlertid ikke pligt til at oplyse, at de indtrådte komplikationer og bivirkninger skyldes fejl eller forsømmelighed. Et sådant krav om »selvangivelse« eller selvinkriminering må kræve klar hjemmel.

Læs på JurabibliotekKlagevejledning efter patientens anmodning

- Side 489 -

...offentlige og den private del af sundhedsvæsenet i medfør af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed er forpligtet til at besvare patientens anmodning om klagevejledning. Efter omstændighederne må besvarelsen kunne bestå i henvisning til en anden myndighed, der er mere nærliggende til at vejlede om klageadgang, f.eks. patientkontoret.

Læs på JurabibliotekSagsbehandling i Styrelsen for Patientklager og styrelsens reaktionsmuligheder

- Side 497 -

...sundhedsfaglig retsstandard, og prøvelsen er dermed en retlig prøvelse. Styrelsen har tilknyttet et stort antal sagkyndige konsulenter, der bistår styrelsen i sagsbehandlingen med sundhedsfaglige udtalelser. Styrelsen kan endvidere indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Retslægerådet, jf. § 12, stk. 1, i klage- og erstatningsloven.

Læs på Jurabibliotek