Kongeloven

Denne konsoliderede version af kongeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lex Regia (Konge-Lov)

Lov nr. 20001 af 14. november 1665

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

<p>Lex Regia, det er den souveraine Konge-Lov; sat og given af den Storm&aelig;gtigste H&oslash;jbaarne Fyrste og Herre, Herr Friderich den Tredie, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dithmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Og af Hans Majest&aelig;t underskreven den 14 Novemb. 1665. Som den Storm&aelig;gtigste H&oslash;jbaarne Fyrste og Herre, Herr Friderich den Fierde, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dithmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Allernaadigst haver befalet ved offentlig Tryk at vorde publiceret den 4 Sept. Aar 1709.</p> <p>21.) Ingen Prinds af Blodet, som her i Riget er og udi Vores Gebeet sig opholder, maa gifte sig, eller af Landet reise, eller begive sig i fremmede Herrers Tieneste, med mindre han af Kongen Forlov dertil erlanger.</p> <p>25.) De skulle og for ingen Underdommere svare, men deres f&oslash;rste og sidste Dommer skal v&aelig;re Kongen, eller hvem Han s&aelig;rdeles dertil forordner ...</p>