Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Mary Elizabeth Donaldson

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 212 af 31. marts 2004

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Der meddeles dansk indfødsret til:

  • Mary Elizabeth Donaldson, født i Australien.

§ 2

Loven har virkning fra den 14. maj 2004.