Lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 355 af 09. juni 1993

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Edinburgh-Afgørelsen af 12. december 1992 med de erklæringer, som er knyttet til denne Afgørelse, godkendes.

Stk. 2 Danmark kan herefter ratificere Maastricht-Traktaten af 7. februar 1992 om Den Europæiske Union med de protokoller og erklæringer, som er knyttet til denne Traktat.

§ 2

Maastricht-Traktaten har kun betydning for Danmark i det omfang, det følger af denne Traktat med tilhørende protokoller og erklæringer samt af Edinburgh-Afgørelsen med tilhørende erklæringer.

§ 3

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.