Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Marie Agathe Odile Cavallier

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 360 af 19. maj 2008

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Der meddeles dansk indfødsret til:

  • Marie Agathe Odile Cavallier, født i Frankrig.

§ 2

Loven har virkning fra den 24. maj 2008.