14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

Lov nr. 1672 af 26. december 2017,
som ændret ved lov nr. 698 af 24. maj 2022

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Folketingets formand kan etablere en it-baseret ordning, hvorved personer, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag.

§2 Folketingets Udvalg for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om den i § 1 nævnte ordning, herunder om Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

  • 1) fremgangsmåden for indlevering af forslag og tilkendegivelse af støtte til et forslag,

  • 2) krav om støttetilkendegivelse fra et antal forud angivne personer, før et forslag gøres tilgængeligt for støttetilkendegivelser fra offentligheden, og den nærmere procedure herfor,

  • 3) formkrav for forslag,

  • 4) kriterier og procedure for afvisning af forslag, som falder uden for ordningens intentioner, eller som efter deres indhold er uegnede til offentliggørelse gennem ordningen, således at de ikke gøres tilgængelige for støttetilkendegivelser fra offentligheden,

  • 5) tidsfrister i forbindelse med anvendelse af ordningen,

  • 6) alternative fremgangsmåder for personer, der ikke kan benytte den it-baserede løsning, der stilles til rådighed, og

  • 7) indhentning, anvendelse og opbevaring af oplysninger om personer, herunder oplysninger fra Det Centrale Personregister, til brug for administrationen af den i § 1 nævnte ordning.

§3 Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§4 Der fremsættes forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2025-26.

profile photo
Profilside